Βενιζέλος, Σοφοκλής Ε. (1894-1964)

 1. Πρόσωπο
 2. 03 Νοεμβρίου 1894
 3. 07 Φεβρουαρίου 1964
 4. Χανιά
 5. Χανιά
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Κυβέρνηση 1951 (Οκτωβρίου) Νικολάου Πλαστήρα
  2. Κυβέρνηση 1947 (Ιανουαρίου) Δημητρίου Μαξίμου
  3. Κυβέρνηση 1963 (Νοεμβρίου) Γεωργίου Παπανδρέου
  4. Κυβέρνηση 1944 (Μαΐου) Γεωργίου Παπανδρέου [Εξόριστη]
  5. Κυβέρνηση 1949 (Ιουνίου) Αλέξανδρου Διομήδη
  1. Κόμμα Φιλελευθέρων
  2. Δημοκρατική Ένωσις
  3. Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ)
  1. Κόμμα Φιλελευθέρων
  1. Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ)
  1. Κυβέρνηση 1950 (Σεπτεμβρίου) Σοφοκλή Βενιζέλου
  2. Κυβέρνηση 1950 (Αυγούστου) Σοφοκλή Βενιζέλου
  3. Κυβέρνηση 1950 (Νοεμβρίου) Σοφοκλή Βενιζέλου
  4. Κυβέρνηση 1950 (Μαρτίου) Σοφοκλή Βενιζέλου
  5. Κυβέρνηση 1944 (Απριλίου) Σοφοκλή Βενιζέλου [Εξόριστη]
  1. Κυβέρνηση 1946 (Απριλίου) Παναγιώτη Πουλίτσα [Υπηρεσιακή]
  2. Κυβέρνηση 1949 (Ιανουαρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  3. Κυβέρνηση 1949 (Απριλίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  4. Κυβέρνηση 1941 (Απριλίου) Εμμανουήλ Τσουδερού [Εξόριστη]