Σακελλαρόπουλος, Τάσος (1962-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1962
 3. Αθήνα
 4. Έλληνας
 5. Ελληνική υπηκοότητα
 6. Ερευνητής - Ιστορικός
 7. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 8. Άνδρας
 9. Ελληνική - Ιταλική
  1. Μουσείο Μπενάκη. Τμήμα Ιστορικών Αρχείων και Χειρογράφων
  1. Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ)
  2. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
  1. Ο Τάσος Σακελλαρόπουλος σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Σιένας στην Ιταλία. Κύριος τομέας των ενδιαφερόντων του είναι η ιστορία του ελληνικού εικοστού αιώνα. Ειδικότερα, ο πολιτικός ρόλος του Ελληνικού Στρατού, οι πολιτικές ανακατατάξεις της δεκαετίας 1940-1950, οι πολιτικές διώξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα, η αντίσταση κατά της δικτατορίας του 1967. Είναι μέλος της Ε.Μ.Ν.Ε. (περιοδικό Μνήμων) και του Δ.Σ. των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (Α.Σ.Κ.Ι.). Είναι υπεύθυνος στα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη.

   Από την ιστοσελίδα "Blod"
  1. 751337 ⟶ Σακελλαρόπουλος, Τάσος
  1. 0000 0000 4272 3590 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 12005483 (Personal) ⟶ Sakellarópoulos, Tásos
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA