Μποντίλα, Μαρία

 1. Πρόσωπο
 2. Ελληνίδα
 3. Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 5. Γυναίκα
  1. Ομάδα Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων
  1. Η Μαρία Μποντίλα είναι καθηγήτρια φιλόλογος, διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει μελετήσει την εκπαίδευση των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στις χώρες υποδοχής τους. Ασχολείται με θέματα Ιστορίας και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, με τις Σπουδές Φύλου και τη Μεθοδολογία της Έρευνας. Στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά της ανήκει επίσης η μελέτη του ρόλου της λογοτεχνίας στη δόμηση ταυτοτήτων και συλλογικής μνήμης. Εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά συνεδρίων, συλλογικούς τόμους και περιοδικά, ελληνικά και ξένα.

   Biblionet
  1. 592803 ⟶ Μποντίλα, Μαρία
  1. 0000 0000 5116 265X ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 31787540 (Personal) ⟶ Bontila, Maria
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA