Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Σλαβομακεδόνες πρόσφυγες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας (1944-1954)

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2003
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μετά 1950
  1. Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
  1. Σλαβομακεδόνες
  2. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0053/03
  1. Σημείωση: 
   Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο «Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στα ανατολικά κράτη» που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο Μελέτης Εμφυλίων Πολέμωνκαι τον ΕΛΙΑ. Το συνέδριο διεξήχθη στις 4 με 6 Ιουλίου 2003 στο Μονοδένδρι Ιωαννίνων.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. "Το όπλο παρά πόδα"