Κουλούρης, Νίκος Α. Οι "μαρξιστές-λενινιστές" πολιτικοί πρόσφυγες στην Ανατολική Ευρώπη (1964-1976) και το παράνομο δελτίο "Επαναστάτης"

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Κουλούρης, Νίκος Α. (1955-2009)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2003
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Ευρώπη, Ανατολική
  1. Μαρξιστικές - Λενινιστικές ομάδες της Αριστεράς
  2. Εσωκομματικές διαφοροποιήσεις στο ΚΚΕ
  3. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0053/12
  1. Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο «Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στα ανατολικά κράτη» που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο Μελέτης Εμφυλίων Πολέμωνκαι τον ΕΛΙΑ. Το συνέδριο διεξήχθη στις 4 με 6 Ιουλίου 2003 στο Μονοδένδρι Ιωαννίνων.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Βουτυρά, Ευτυχία [Επιμελητής]. "Το όπλο παρά πόδα"