Αποστολίδου, Βενετία. Οι πολιτικοί πρόσφυγες στη λογοτεχνία

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Αποστολίδου, Βενετία (1961-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2003
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Λογοτεχνικές διαστάσεις
  2. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0053/13
  1. Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο «Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στα ανατολικά κράτη» που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο Μελέτης Εμφυλίων Πολέμωνκαι τον ΕΛΙΑ. Το συνέδριο διεξήχθη στις 4 με 6 Ιουλίου 2003 στο Μονοδένδρι Ιωαννίνων.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Βουτυρά, Ευτυχία [Επιμελητής]. "Το όπλο παρά πόδα"