Κορωνιός Κώστας Η. (1926-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1926
 3. Χώρα Τριφυλίας (Μεσσηνία)
 4. Έλληνας
 5. Λογοτέχνης
 6. Δημιουργοί βιωματικών έργων
 7. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 8. Εγκλεισμός σε φυλακές ή/και τόπους εξορίας
 9. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά
 10. Άνδρας
  1. Β΄ Τάγμα Σκαπανέων
  2. Β΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών (Β΄ ΕΤΟ)
  1. Ο Κώστας Κορωνιός γεννήθηκε το 1926 στη Λιγούδιστα (Χώρα Τριφυλλίας). Την περίοδο του εμφυλίου στάλθηκε στη Μακρόνησο όπου υπέγραψε δήλωση αποκήρυξης του ΚΚΕ και της Αριστεράς και υπηρέτησε ως στρατιώτης στο Β΄ Τάγμα Σκαπανέων.

  1. 329649 ⟶ Κορωνιός, Κώστας Η.
 11. Original: AltSol Company. - Rules: RDA