Ακαδημία Αθηνών

 1. Οργανισμός
 2. 1926
 3. Αθήνα
 4. Πνευματικά ιδρύματα
  1. Ακαδημία Αθηνών. Βιβλιοθήκη
  1. Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού
  1. Καραντζή, Χρυσούλα
  1. Ζολώτας, Ξενοφών Ε. (1904-2004)
  2. Βαρβαρέσος, Κυριάκος (1884-1957)
  3. Λαΐου, Αγγελική Ε (1941-2008)
  4. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ. (1902-1986)
  5. Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ. (1904-1995)
  1. Πεσμαζόγλου, Ιωάννης Στ. (1918-2003)
  2. Στασινόπουλος, Μιχαήλ Δ. (1903-2002)
  3. Τσάτσος, Κωνσταντίνος Δημ. (1899-1987)
  4. Πουλίτσας, Παναγιώτης Η. (1881-1968)
  5. Αθανασιάδης-Νόβας, Γεώργιος (1893-1987)
  6. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. (1938-)
  7. Παπαδήμος, Λουκάς (1947-)
  8. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Ι. (1913-2016)
  1. Academy of Athens [Αγγλικά]
  1. H Ακαδημία Αθηνών είναι πνευματικό ίδρυμα με στόχο την καλλιέργεια και την προαγωγή των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, καθώς και την επιστημονική έρευνα και μελέτη. Λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. H Ακαδημία προβαίνει στην μελέτη και την έρευνα των προϊόντων και των στοιχείων της φύσης της χώρας, καθώς και την επιστημονική υποστήριξη και ενίσχυση της γεωργίας, της βιομηχανίας και της ναυτιλίας. Σήμερα, στην Ακαδημία Αθηνών λειτουργούν 13 Ερευνητικά Κέντρα και 10 Γραφεία Ερευνών με εξειδικευμένες βιβλιοθήκες, καθώς και η κεντρική Bιβλιοθήκη «Ιωάννης Συκουτρής». Από το 2002 υπό την εποπτεία της Ακαδημίας Αθηνών λειτουργεί το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών.

   Βικιπαίδεια (Τελευταία τροποποίηση 12:36, 15 Ιανουαρίου 2017)
 5. Ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών
  1. 372016 ⟶ Ακαδημία Αθηνών
  1. Q414403 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 0000 0001 2358 8802 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 144818098 (Corporate) ⟶ Akadēmia Athēnōn
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA