Ευσταθίου, Γιάννης Τ. (Ξύδης)

 1. Πρόσωπο
 2. 1949
 3. Μαυρονέρι Λειβαδιάς
 4. Βοιωτία (Νομός)
 5. Έλληνας
 6. Αγρότης
 7. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 8. Εγκλεισμός σε φυλακές ή/και τόπους εξορίας - Ένταξη στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας - Θάνατος εξαιτίας της εμφύλιας διαμάχης
 9. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά
 10. Άνδρας
  1. Ευσταθίου-Πανάγου, Βαρβάρα
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  2. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)
  3. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. Οικογένεια Ιωάννη Τ. Ευσταθίου
  1. Ο Γιάννης Τ. Ευσταθίου (Ξύδης) γεννήθηκε στο Μαυρονέρι (Καζνέσι) Λειβαδιάς πιθανότατα στις αρχές της δεκαετίας του 1910. Την περίοδο της Κατοχής ήταν πρόεδρος του χωρίου του αλλά παραιτήθηκε και έγινε υπεύθυνος της τοπικής οργάνωσης του ΕΑΜ και του Εφεδρικού ΕΛΑΣ. Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας τον συνέλαβαν και φυλακίστηκε μέχρι το Μάρτιο του 1946. Μετά την αποφυλάκισή του, επέστρεψε στο χωριό του αλλά λόγω του κλίματος τρομοκρατίας των παρακρατικών κατέφυγε με την οικογένεια του στην Αθήνα. Τον Φεβρουάριο του 1948 ο Ευσταθίου ανέλαβε να ανέβει στα βουνά της Ρούμελης για να ζητήσει από τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ) την απελευθέρωση του βουλευτή των Φιλελευθέρων Λουκά Κουστοπέταλου ώστε να μην εκτελεστεί ο καταδικασμένος σε θάνατο αδελφός της γυναίκας του Γιώργος Πανάγος ή Διογένης. Ο ΔΣΕ απελευθέρωσε μετά από λίγες μέρες τον Κουστοπέταλο, όμως ο Γιώργος Πανάγος εκτελέστηκε στις 8 Μαρτίου του 1948 και ο Ευσταθίου πείστηκε να ενταχθεί στις γραμμές του ΔΣΕ ως διαφωτιστής στη διοίκηση της Μεραρχίας του Διαμαντή. Μετά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Εθνικού Στρατού το 1949 ο Ευσταθίου έφυγε προς τα βόρεια σύνορα για να ενσωματωθεί στις εκεί δυνάμεις του ΔΣΕ. Τελικά σκοτώθηκε σε κάποια σύγκρουση του εμφυλίου το 1949 χωρίς όμως να γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο και τόπο.

   (Πηγή: 3 αγωνιστές του Παρνασσού : μαρτυρίες συναγωνιστών τους, Αθήνα 1987)

    

 11. Original: AltSol Company. - Rules: RDA