Θάνατος εξαιτίας της εμφύλιας διαμάχης

  1. Έννοια
  2. Προσωπική πορεία εμπλεκόμενων με Αριστερά - Προσωπική πορεία εμπλεκομένων με Εθνικοφροσύνη
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία εντάσσονται πρόσωπα που πέθαναν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου και ανήκαν και στα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα.

  4. Original: . - Rules: RDA