Σφέτας, Σπυρίδων. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στον γιουγκοσλαβικό τύπο

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Σφέτας, Σπυρίδων (1960-)
  2. Λούπας, Θανάσης
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Γιουγκοσλαβία
  1. Δημοσιογραφικές διαστάσεις
  1. W00362/08
  1. Για την εμπλοκή της Γιουγκοσλαβίας στον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο υπάρχουν σήμερα αρκετές μελέτες και γνωρίζουμε κατά βάση τόσο την πολιτική της όσο και το ύψος της γιουγκοσλαβικής βοήθειας προς τον Δημοκρατικό Στρατό. Ωστόσο, δεν έχει μελετηθεί η εικόνα του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Γιουγκοσλαβίας και η πρόσληψη του ελληνικού Εμφυλίου από τη κοινή γνώμη της Γιουγκοσλαβίας. Ο τύπος της Γιουγκοσλαβίας ήταν ελεγχόμενος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Γιουγκοσλαβίας και δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των δύο βασικών εφημερίδων, της Politika του Βελιγραδίου και της Borba του Ζάγκρεμπ. Κατά συνέπεια,  όσα γράφονταν είχαν διέλθει τη βάσανο της λογοκρισίας και απηχούσαν  την επίσημη γιουγκοσλαβική πολιτική. Η γνώση βασικών παραμέτρων της γιουγκοσλαβικής πολιτικής είναι απαραίτητη για τη σωστή εκτίμηση των γραφόμενων στον Τύπο.

   (Το έργο αυτό περιέχεται στην ηλεκτρονική έκδοση του συλλογικού έργου «Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο» στις σελίδες 182 έως 195)

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-) [Επιμελητής]. Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο