Ιστορία του νέου Ελληνισμού, 1770-2000 8ος τόμος, η εμπόλεμη Ελλάδα, 1940-1949 : αλβανικό έπος - κατοχή και αντίσταση εμφύλιος - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα-Τα Νέα [Εφημερίδα], 2004.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης (1932-)
  1. Αθήνα
  1. Ελληνικά Γράμματα
  2. Τα Νέα [Εφημερίδα]
 3. 2004
 4. 383 σελίδες φωτογραφίες ; 28 εκατοστά
 5. 960-406-539-4(set). - 960-406-540-8(8ος τόμος).
 6. Περιέχει βιβλιογραφίες
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938 ΙΣΤ
  2. Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςΠ 938.4 ΙΣΤ
 7. 938 ΙΣΤ
 8. W0376-01
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA