Καπόπουλος, Κώστας

 1. Πρόσωπο
 2. Έλληνας
 3. Εκδότης
 4. Δημιουργοί βιωματικών έργων
 5. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 6. Εγκλεισμός σε φυλακές ή/και τόπους εξορίας
 7. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά
 8. Άνδρας
  1. Φυλακές Αίγινας
  1. 19974 ⟶ Καπόπουλος, Κώστας
  1. 93485766 (Personal) ⟶ Kapopoulos, Kōstas
 9. Original: AltSol Company - Rules: RDA