Σκουλίδας, Ηλίας Γ (1967-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1967
 3. Άρτα
 4. Έλληνας
 5. Πανεπιστημιακός
 6. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 7. Άνδρας
 8. Ελληνική - Αγγλική - Αλβανική - Ιταλική - Γαλλική
  1. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου
  1. Ομάδα Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων
  2. Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων
  3. Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ)
  1. Ο Ηλίας Γ. Σκουλίδας γεννήθηκε στην Άρτα το 1967. Είναι πτυχιούχος (με άριστα) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1989). Το 2001 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με άριστα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το 2001 έως και το 2008 εργάστηκε ως ιστορικός στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει διδάξει νεώτερη αλβανική ιστορία σε σεμινάρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, νεώτερη βαλκανική ιστορία στο Πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Washington (2006-2012), νεώτερη βαλκανική ιστορία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2013). Έχει πραγματοποιήσει σειρά διαλέξεων σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Yale, Columbia, Washington) σχετικά με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις (2005). Από τον Μάρτιο του 2008 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής Νεώτερης Ιστορίας στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, όπου διατέλεσε και Προϊστάμενος του Τμήματος (Απρίλιος 2008 – Φεβρουάριος 2013). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιονίου και Αδριατικού Χώρου (ΙΜΙΑΧ). Επίσης, είναι μέλος του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων (ΚΕΜΟ), του «Μνήμονα» και του Δικτύου για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων (CWSG) και της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών (ΕΗΜ). Οι εργασίες του σχετίζονται με τη νεώτερη βαλκανική ιστορία, ιδιαίτερα τις περιφερειακές συγκρούσεις και τις ελληνοαλβανικές σχέσεις κατά την εποχή των εθνικισμών, καθώς και την περίοδο του πρώιμου Ψυχρού πολέμου. Υπήρξε μέλος της βραβευμένης ερευνητικής ομάδας από το «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης» για την ελληνική μειονότητα στης Αλβανία (2009). Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και εργαστήρια με θέματα βαλκανικής ιστορίας (Βιέννη, Κωνσταντινούπολη, Τίρανα, Σικάγο κλπ.). Μιλά αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και αλβανικά.

   Από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου
  1. 387798 ⟶ Σκουλίδας, Ηλίας
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA