Επιστημονικά έργα [Άρθρα]

  1. Είδος
  2. Τυπολογίες έργων
  3. Ελληνικά
    1. Άρθρα [σε περιοδικά έργα]
    2. Επιστημονικά έργα [Συνέδρια]
    1. Στην τυπολογία έργου «Επιστημονικά έργα (άρθρα)» εντάσσονται άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε περιοδικές εκδόσεις, όπως εφημερίδες και περιοδικά, ως αποτέλεσμα της έρευνας ενός  επαγγελματία ερευνητή, όπως για παράδειγμα ενός καθηγητή πανεπιστημίου ή ενός διδακτορικού ερευνητή, ο οποίος ακολουθεί επιστημονικές μεθόδους (π.χ. έρευνα σε αρχεία, βιβλιογραφικές παραπομπές) για να τεκμηριώσει το άρθρο του. Τα άρθρα αυτά μπορεί να προέρχονται απευθείας από την περιοδική έκδοση που τα δημοσίευσε (επιστημονική ή μη επιστημονική έκδοση) ή μπορεί να έχουν αναπαραχθεί σε ένα μονογραφικό ή συλλογικό έντυπο έργο.