Α΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών - Ειδικά Σχολεία Αναμόρφωσης Ιδιωτών (Α΄ ΕΤΟ-ΕΣΑΙ)

 1. Οργανισμός
 2. Μάρτιος 1949
 3. Αύγουστος 1950
 4. Μακρόνησος
 5. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
 6. Ένοπλα σώματα και μονάδες Εθνικοφροσύνης
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. Α΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών - Ειδικά Σχολεία Αναμόρφωσης Ιδιωτών (Α΄ ΕΤΟ-ΕΣΑΙ) ήταν ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης  προληπτικώς συλληφθέντων και εξόριστων σε νησιά αριστερών  πολιτών που το ελληνικό κράτος δημιούργησε εντός της Μακρονήσου τον Απρίλη του 1949. Είχε ως στόχο την «πολιτική αναμόρφωση» των κρατουμένων. Την διοίκηση του στρατοπέδου είχε το Α’ ΕΤΟ. Μέχρι τον Ιανουάριο του 1950 στο στρατόπεδο υπήρχαν και γυναίκες. Τον Μάιο του 1950 η Κυβέρνηση Πλαστήρα αποφάσισε το κλείσιμο των στρατοπέδων της Μακρονήσου για πολίτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μεταφορά των κρατουμένων σε άλλα στρατόπεδα μέχρι τον Οκτώβρη του 1950 και το οριστικό κλείσιμο του Α΄ ΕΤΟ-ΕΣΑΙ.

   (Πηγή: Πολυμέρης Βόγλης και Στρατής Μπουρνάζος, «Στρατόπεδο Μακρονήσου 1947-1950» στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952, τόμος Δ2, σελίδες 51-81)

 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA