Σβορώνος, Νίκος Γ. Introduction [in the work "Greece, from resistance to civil war"]

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σβορώνος, Νίκος Γ. (1911-1989)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1980
 4. Αγγλικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. W0372/01
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Σαράφη, Μάριον (1913-1999) [Επιμελητής]. Greece, from resistance to civil war