Χατζής, Θανάσης. EAM-ELAS : resistance or national liberation movement? = ΕΑΜ-ΕΛΑΣ : αντίσταση ή εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα;

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Χατζής, Θανάσης (1905-1982)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1978
 4. Αγγλικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)
  2. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  1. W0372/06
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο σεμινάριο  «Ελλάδα: Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος» που πραγματοποιήθηκε στις 12 με 13 Μαΐου 1978 στο London School of Economics και διοργάνωσε το Βρετανικό Παράρτημα της Ελληνικής Εταιρεία Μελέτης και Επιστημονικού Προβληματισμού (ΕΛΕΜΕΠ) και το Βρετανικό παράρτημα της Ένωσης Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δυτικής Ευρώπης (ΕΕΠΔΕ). Περιέχεται στην έκδοση "Greece, from resistance to civil war. - Nottingham: Spokesman, 1980.". Σε ελληνική μετάφραση το έργο περιέχεται στην έκδοση "Από την Αντίσταση στον Εμφύλιο πόλεμο. - Αθήνα: Νέα Σύνορα, 1982” με τίτλο "ΕΑΜ-ΕΛΑΣ : αντίσταση ή εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα;".

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Σαράφη, Μάριον (1913-1999) [Επιμελητής]. Greece, from resistance to civil war