Παπαστράτης, Προκόπης. The British and the Greek resistance movements EAM and EDES = Οι Βρετανοί και οι αντιστασιακές οργανώσεις του ΕΑΜ και του ΕΔΕΣ

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παπαστράτης, Προκόπης (1945-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1978
 4. Αγγλικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 09/1944
  1. Βρετανική εμπλοκή
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  2. Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ)
  1. W0372/03
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο σεμινάριο  «Ελλάδα: Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος» που πραγματοποιήθηκε στις 12 με 13 Μαΐου 1978 στο London School of Economics και διοργάνωσε το Βρετανικό Παράρτημα της Ελληνικής Εταιρεία Μελέτης και Επιστημονικού Προβληματισμού (ΕΛΕΜΕΠ) και το Βρετανικό παράρτημα της Ένωσης Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δυτικής Ευρώπης (ΕΕΠΔΕ). Περιέχεται στην έκδοση "Greece, from resistance to civil war. - Nottingham: Spokesman, 1980.". Σε ελληνική μετάφραση το έργο περιέχεται στην έκδοση "Από την Αντίσταση στον Εμφύλιο πόλεμο. - Αθήνα: Νέα Σύνορα, 1982” με τίτλο "Οι Βρετανοί και οι αντιστασιακές οργανώσεις του ΕΑΜ και του ΕΔΕΣ"

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Σαράφη, Μάριον (1913-1999) [Επιμελητής]. Greece, from resistance to civil war