Μπάλτα, Νάση

 1. Πρόσωπο
 2. Ελληνίδα
 3. Ελληνική υπηκοότητα
 4. Ιστορικός - Πανεπιστημιακός
 5. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 6. Γυναίκα
 7. Ελληνική - Γαλλική
  1. Μπάλτα, Αθανασία
  1. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
  1. Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ)
  1. Η Νάση Μπάλτα είναι ιστορικός νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Μετά τις σπουδές της στην Ελλάδα (Ιστορικό - Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών) συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Παρίσι, όπου σπούδασε ευρωπαϊκή ιστορία του 20ου αι. και όπου εκπόνησε και την διδακτορική της διατριβή με θέμα σχετικό με τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Δίδαξε νεότερη και σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία και ιστορία του Τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις σε πολλά επιστημονικά συνέδρια, έχει δημοσιεύσει μελέτες σε ιστορικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως την ιστορία και ανάλυση του Τύπου ως ιστορικής πηγής, τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο και την μεταπολεμική ιστορία του 20ου αι.

   Biblionet (5/1/2016)
 8. Βιογραφικό από το ΕΑΠ
  1. 359087 ⟶ Μπάλτα, Νάση
  1. 17111969 (Personal) ⟶ Balta, Nasē
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA