Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων. Το μετέωρο βήμα προς την ομαλότητα : Φεβρουάριος 1945 - Μάρτιος 1946

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων (1947-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2010
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 03/1946
  1. Πολιτικές διαστάσεις
  1. W0055/01
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ο εμφύλιος πόλεμος 1946-1949