Λυμπεράτος, Μιχάλης Π. Οι οργανώσεις της Αντίστασης

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Λυμπεράτος, Μιχάλης Π. (1965-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2007
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Αντιστασιακές διαστάσεις
  1. W0038/04
  1. Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 9-67 του Γ2 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Β' παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή - αντίσταση 1940-1945". - Περιέχει βιβλιογραφία

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1940-1945