Χατζηιωσήφ, Χρήστος Χ. Δεκέμβρης 1944, τέλος και αρχή

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Χατζηιωσήφ, Χρήστος Χ. (1947-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2007
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 02/1945
  1. Μάχη της Αθήνας (Δεκέμβρης 1944)
  1. W0038/13 - W0111/05
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 363-391 του Γ2 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Β' παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή - αντίσταση 1940-1945". - Περιέχει βιβλιογραφία.

   Προσαρμογή του έργου περιέχεται στην έκδοση Δεκέμβρης 1944 : μύθοι και πραγματικότητες - Αθήνα: Η Αυγή [Εφημερίδα], 2013.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1940-1945
  2. Δεκέμβρης 1944 : μύθοι και πραγματικότητες