Σακελλαρόπουλος, Τάσος. Το σώμα των Ελλήνων αξιωματικών στον πόλεμο και την πολιτική

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Σακελλαρόπουλος, Τάσος (1962-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2007
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Εθνικός Στρατός
  1. W0038/03
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 285-367 του Γ1 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Β' παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή - αντίσταση 1940-1945". - Περιέχει βιβλιογραφία

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1940-1945