Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.

  1. Πρόσωπο
  2. Επισκοπή (Νάουσα Ημαθίας)
  3. Έλληνας
  4. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
    1. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία