Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.

 1. Πρόσωπο
 2. Επισκοπή (Νάουσα Ημαθίας)
 3. Έλληνας
 4. Ελληνική υπηκοότητα
 5. Πανεπιστημιακός
 6. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 7. Άνδρας
 8. Ελληνική - Αγγλική
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  1. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία
  1. Ο Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης είναι επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα, έως σήμερα, ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των διαβαλκανικών σχέσεων, με επίκεντρο τον χώρο της γεωγραφικής Μακεδονίας (19ος - 20ος αιώνας). Είναι συγγραφέας της μονογραφίας "Σωτήριος Γκοτζαμάνης: ο άνθρωπος, ο πολιτικός, ο μύθος" (Θεσσαλονίκη, 2001) και "Μετακινήσεις σλαβόφωνων πληθυσμών (1912-1930): Ο πόλεμος των στατιστικών" (Αθήνα, 2003). Είναι επίσης συνεπιμελητής του συλλογικού έργου "Ταυτότητες στη Μακεδονία" (Αθήνα, 1997).

   Biblionet (30/12/2015)
 9. Βιογραφικό από ΑΠΘ (30/12/2015)
  1. 378623 ⟶ Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
  1. 0000 0000 3370 5905 ⟶ Michaēlídēs, Iákōbos D.
  1. 50976190 (Personal) ⟶ Michaēlidēs, Iakōvos D.
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA