Πετρόπουλος, Ιωάννης Αντ,. The traditional political parties of Greece during the Axis occupation

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Πετρόπουλος, Ιωάννης Αντ, (1929-1999)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 10 Νοεμβρίου 1978
 4. Αγγλικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Εθνικόφρονα πολιτικά κόμματα
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. W0031/03
  1. Σημείωση: Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο Διεθνές Συμπόσιο  "Greece in the 1940s : a nation in crisis" που διοργάνωσε η Εταιρεία Νεοελληνικών Μελετών (Modern Greek Studies Association, MGSA). Περιέχεται στην έκδοση "Greece in the 1940s : a nation in crisis, University Press of New England, Hanover 1981". Σε ελληνική μετάφραση το έργο περιέχεται στην έκδοση "Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 : ένα έθνος σε κρίση, Θεμέλιο, Αθήνα 1984" με τίτλο " Τα ελληνικά παραδοσιακά κόμματα κατά την περίοδο της Κατοχής".

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιατρίδης, Γιάννης Ο. [Επιμελητής]. Greece in the 1940s : a nation in crisis