Πριν 1940 - Μετά 1950

 1. Γεγονός
 2. Χρονολογική κάλυψη έργων
 3. Ελληνικά
  1. Η παραπάνω χρονική περίοδος αφορά έργα που ασχολούνται αποκλειστικά ή στο μεγαλύτερο μέρος τους με γεγονότα που διαδραματίστηκαν από την περίοδο που προηγήθηκε της έναρξης του Ελληνοϊταλικού πολέμου (Οκτώβρης 1940) και συνεχίζουν σε χρονολογικές περιόδους μετά τη λήξη του Ελληνικού εμφυλίου πολέμου στα τέλη του 1949. 

   Περιέχονται εδώ γεγονότα που σχετίζονται με τη δεκαετία του 1940, όπως:

   - Ελληνοϊταλικός πόλεμος
   - Ελληνογερμανικός πόλεμος
   - Ελληνικές Κυβερνήσεις Μέσης Ανατολής
   - Γερμανική, ιταλικής και βουλγαρική κατοχή
   - Πρώτες αντιστασιακές ομάδες
   - Ένοπλες εμφύλιες κατοχικές συγκρούσεις
   - Κίνημα Μέσης Ανατολής
   - Απελευθέρωση
   - Δεκεμβριανά
   - Συμφωνία της Βάρκιζας
   - Περίοδος Λευκής Τρομοκρατίας
   - Βουλευτικές εκλογές 1946.
   - Δημοψήφισμα 1946
   - Δημιουργία Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
   - Δημιουργία Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης
   - Διώξεις μελών της αριστεράς
   - "Παιδομάζωμα" - "Παιδοφύλαγμα"

   - Στρατιωτικές συγκρούσεις εμφυλίου.
   - Πολιτικοί πρόσφυγες στις Ανατολικές χώρες
   - Πολιτικές εξελίξεις που σχετίζονται με τον εμφύλιο, κλπ.

 4. Original: . - Rules: RDA