Από 04/1946 - Μετά 1950

 1. Γεγονός
 2. Χρονολογική κάλυψη έργων
 3. Απρίλιος 1946
 4. Ελληνικά
  1. Η παραπάνω χρονική περίοδος αφορά έργα που ασχολούνται αποκλειστικά ή στο μεγαλύτερο μέρος τους με γεγονότα που διαδραματίστηκαν από την έναρξη του εμφύλιου πόλεμου (Απρίλιος 1946) και συνεχίζουν σε χρονολογικές περιόδους μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου στα τέλη του 1949. 

   Περιέχονται εδώ γεγονότα που σχετίζονται με τη δεκαετία του 1940, όπως:

   - Δημοψήφισμα 1946
   - Δημιουργία Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
   - Δημιουργία Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης
   - Διώξεις μελών της αριστεράς
   - "Παιδομάζωμα" - "Παιδοφύλαγμα"

   - Στρατιωτικές συγκρούσεις εμφυλίου.
   - Πολιτικοί πρόσφυγες στις Ανατολικές χώρες
   - Πολιτικές εξελίξεις που σχετίζονται με τον εμφύλιο, κλπ.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA