Ερευνητικά έργα [Μονογραφίες]

  1. Είδος
  2. Τυπολογίες έργων
  3. Ελληνικά
    1. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
    1. Στην τυπολογία έργου «Ερευνητικά έργα (μονογραφίες)» εντάσσονται βιβλιογραφικά έργα που δημιουργήθηκαν από πρόσωπα που διερευνούν και εξιστορούν τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου χωρίς να ακολουθούν τη  μεθοδολογία των επιστημονικών έργων. Οι συγγραφείς τους είναι συνήθως δάσκαλοι, καθηγητές, φιλόλογοι, δημοσιογράφοι, λογοτέχνες, στρατιωτικοί κλπ.